Lịch sát hạch GP lái xe
Chọn: Tháng Năm
Ngày Kỳ SH Số lượng thí sinh Trung tâm sát hạch Cơ sở đào tạo
1
2 Nghĩ Lễ 2/9
3
4
5 Môtô- 8037 420 Trường 5 STC(230-A1), KM(200-A1)
6
7 Ôtô- 8081 188 Hòa Cầm MAS(188-BC)
8
9
10 Ôtô- 8082 210 Trường 5 DN5(210-BC)
11 Ôtô- 8083 155 Hòa Cầm STC(5-B1), MT(150-B)
12 Môtô- 8038 400 Trường 5 SV(200-A1), DN5(200-A1)
13
14 Ôtô- 8084 141 Trường 5 STC(61-BC), SV(80-B2)
15 Ôtô- 8085 110 Hòa Cầm TCN(110-BCD), Phục hồi GPLX
16
17 Môtô- 8039 450 Hòa Cầm TCN(250-A1.2), 579(200-A1)
18
19 Môtô- 8040 360 Hòa Cầm STC(270-A1.2), MT(90-A1.2)
20 Ôtô- 8086 160 Hòa Cầm DTC(40-C), 579(120-BC)
21 Ôtô- 8087 197 Trường 5 STC(135-BC), DN5(62-BC)
22
23
24 Môtô- 8041 370 Trường 5 DN5(250-A1), MAS(120-A1)
25 Ôtô- 8088 187 Hòa Cầm MAS(187-BC)
26 Môtô- 8042 450 Hòa Cầm KM(450-A1)
27 Môtô- 8043 450 Hòa Cầm DTC(200-A1), SV(250-A1)
28 Ôtô- 8089 105 Trường 5 SV(105-B), Phục hồi GPLX
29 Ôtô- 8090 194 Hòa Cầm STC(11-BD), MT(150-B), DN5(33-DE)
30
31

DoiThoai25072018

Banner 70ChuTichHoChiMinhKeuGoiThiDuaAiQuoc

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner QuangBaDuLichHaLong07042018

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

Banner PCI 2017

homthu

bannerxebus

banner

button khaosat  

da nang 20 nam truc thuoc trung uong

Video clip

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan

tiep cong dan

baochi

tracuu

logo2017 VanHoaVanMInhDothi

Banner 1Cua

12.BANNER KeKhaiGia