Kết quả sát hạch

Danh sách trúng tuyển được cấp GPLX khoá K1536

Thứ ba, 23 Tháng sáu 2015 15:36 PDF.  Array In Array  Email

    Danh sách thí sinh trúng tuyển khoá K1536 được cấp giấy phép lái xe ban hành kèm theo Quyết định số 131/QĐ-SGTVT ngày 22/06/2015 của Giám đốc sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng: Tải về

 

Danh sách trúng tuyển được cấp GPLX khoá K1533

Thứ tư, 10 Tháng sáu 2015 09:53 PDF.  Array In Array  Email

    Danh sách thí sinh trúng tuyển khoá K1533 được cấp giấy phép lái xe ban hành kèm theo Quyết định số 119/QĐ-SGTVT ngày 09/06/2015 của Giám đốc sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng: Tải về

 

Danh sách trúng tuyển được cấp GPLX khoá K1532

Thứ bảy, 06 Tháng sáu 2015 16:15 PDF.  Array In Array  Email

    Danh sách thí sinh trúng tuyển khoá K1532 được cấp giấy phép lái xe ban hành kèm theo Quyết định số 118/QĐ-SGTVT ngày 05/06/2015 của Giám đốc sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng: Tải về

 

Danh sách trúng tuyển được cấp GPLX khoá K1531

Thứ sáu, 29 Tháng năm 2015 09:51 PDF.  Array In Array  Email

    Danh sách thí sinh trúng tuyển khoá K1531 được cấp giấy phép lái xe ban hành kèm theo Quyết định số 113/QĐ-SGTVT ngày 28/05/2015 của Giám đốc sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng: Tải về

 

Danh sách trúng tuyển được cấp GPLX khoá K1530

Thứ sáu, 22 Tháng năm 2015 15:24 PDF.  Array In Array  Email

    Danh sách thí sinh trúng tuyển khoá K1530 được cấp giấy phép lái xe ban hành kèm theo Quyết định số 107/QĐ-SGTVT ngày 21/05/2015 của Giám đốc sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng: Tải về

 

Danh sách trúng tuyển được cấp GPLX khoá K1529

Thứ tư, 20 Tháng năm 2015 15:23 PDF.  Array In Array  Email

    Danh sách thí sinh trúng tuyển khoá K1529 được cấp giấy phép lái xe ban hành kèm theo Quyết định số 104/QĐ-SGTVT ngày 19/05/2015 của Giám đốc sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng: Tải về

 

Danh sách trúng tuyển được cấp GPLX khoá K1528

Thứ tư, 20 Tháng năm 2015 15:01 PDF.  Array In Array  Email

    Danh sách thí sinh trúng tuyển khoá K1528 được cấp giấy phép lái xe ban hành kèm theo Quyết định số 102/QĐ-SGTVT ngày 19/05/2015 của Giám đốc sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng: Tải về

 

Danh sách trúng tuyển được cấp GPLX khoá K1527

Thứ bảy, 09 Tháng năm 2015 15:17 PDF.  Array In Array  Email

    Danh sách thí sinh trúng tuyển khoá K1527 được cấp giấy phép lái xe ban hành kèm theo Quyết định số 94/QĐ-SGTVT ngày 08/05/2015 của Giám đốc sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng: Tải về

 

LogoDoiThoai.16.5.2019

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan