Kết quả sát hạch

Danh sách trúng tuyển được cấp GPLX khoá K1536

Thứ ba, 23 Tháng sáu 2015 15:36 PDF.  Array In Array  Email

    Danh sách thí sinh trúng tuyển khoá K1536 được cấp giấy phép lái xe ban hành kèm theo Quyết định số 131/QĐ-SGTVT ngày 22/06/2015 của Giám đốc sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng: Tải về

 

Danh sách trúng tuyển được cấp GPLX khoá K1533

Thứ tư, 10 Tháng sáu 2015 09:53 PDF.  Array In Array  Email

    Danh sách thí sinh trúng tuyển khoá K1533 được cấp giấy phép lái xe ban hành kèm theo Quyết định số 119/QĐ-SGTVT ngày 09/06/2015 của Giám đốc sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng: Tải về

 

Danh sách trúng tuyển được cấp GPLX khoá K1532

Thứ bảy, 06 Tháng sáu 2015 16:15 PDF.  Array In Array  Email

    Danh sách thí sinh trúng tuyển khoá K1532 được cấp giấy phép lái xe ban hành kèm theo Quyết định số 118/QĐ-SGTVT ngày 05/06/2015 của Giám đốc sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng: Tải về

 

Danh sách trúng tuyển được cấp GPLX khoá K1531

Thứ sáu, 29 Tháng năm 2015 09:51 PDF.  Array In Array  Email

    Danh sách thí sinh trúng tuyển khoá K1531 được cấp giấy phép lái xe ban hành kèm theo Quyết định số 113/QĐ-SGTVT ngày 28/05/2015 của Giám đốc sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng: Tải về

 

Danh sách trúng tuyển được cấp GPLX khoá K1530

Thứ sáu, 22 Tháng năm 2015 15:24 PDF.  Array In Array  Email

    Danh sách thí sinh trúng tuyển khoá K1530 được cấp giấy phép lái xe ban hành kèm theo Quyết định số 107/QĐ-SGTVT ngày 21/05/2015 của Giám đốc sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng: Tải về

 

Danh sách trúng tuyển được cấp GPLX khoá K1529

Thứ tư, 20 Tháng năm 2015 15:23 PDF.  Array In Array  Email

    Danh sách thí sinh trúng tuyển khoá K1529 được cấp giấy phép lái xe ban hành kèm theo Quyết định số 104/QĐ-SGTVT ngày 19/05/2015 của Giám đốc sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng: Tải về

 

Danh sách trúng tuyển được cấp GPLX khoá K1528

Thứ tư, 20 Tháng năm 2015 15:01 PDF.  Array In Array  Email

    Danh sách thí sinh trúng tuyển khoá K1528 được cấp giấy phép lái xe ban hành kèm theo Quyết định số 102/QĐ-SGTVT ngày 19/05/2015 của Giám đốc sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng: Tải về

 

Danh sách trúng tuyển được cấp GPLX khoá K1527

Thứ bảy, 09 Tháng năm 2015 15:17 PDF.  Array In Array  Email

    Danh sách thí sinh trúng tuyển khoá K1527 được cấp giấy phép lái xe ban hành kèm theo Quyết định số 94/QĐ-SGTVT ngày 08/05/2015 của Giám đốc sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng: Tải về

 

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan