Công tác quản lý Đào tạo & Sát hạch

Thông báo kết luận hội nghị sơ kết công tác Đào tạo và Sát hạch 6 tháng đầu năm 2014

Thứ hai, 13 Tháng mười 2014 16:45 PDF.  Array In Array  Email

Thông báo kết luận hội nghị sơ kết  công tác Đào tạo và Sát hạch 6 tháng đầu năm 2014: tải về

 

Biên bản phân công nhiệm vụ trong kỳ sát hạch lái xe ô tô

Thứ hai, 13 Tháng mười 2014 16:39 PDF.  Array In Array  Email

Biên bản phân công nhiệm vụ trong kỳ sát hạch lái xe ô tô: tải về

 

Quy định phân công nhiệm vụ ký sát hạch lái xe ô tô

Thứ hai, 13 Tháng mười 2014 16:35 PDF.  Array In Array  Email

Quy định phân công nhiệm vụ ký sát hạch lái xe ô tô: tải về

 

Biên bản sát hạch thực hành lái xe ô tô trên đường lần 2

Thứ hai, 13 Tháng mười 2014 14:18 PDF.  Array In Array  Email

Biên bản sát hạch thực hành lái xe ô tô trên đường lần 2: tải về

 

Biên bản sát hạch thực hành lái xe ô tô trên đường

Thứ hai, 13 Tháng mười 2014 14:16 PDF.  Array In Array  Email

Biên bản sát hạch thực hành lái xe ô tô trên đường: tải về

 

Biên bản sát hạch thực hành lái xe mô tô trong hình đối với thí sinh đã có GPLX ô tô

Thứ hai, 13 Tháng mười 2014 11:23 PDF.  Array In Array  Email

Biên bản sát hạch thực hành lái xe mô tô trong hình đối với thí sinh đã có GPLX ô tô: tải về

 

Biên bản sát hạch thực hành lái xe mô tô trong hình lần 2

Thứ hai, 13 Tháng mười 2014 11:09 PDF.  Array In Array  Email

Biên bản sát hạch thực hành lái xe mô tô trong hình lần 2: tải về

 

Biên bản sát hạch thực hành lái xe mô tô trong hình

Thứ hai, 13 Tháng mười 2014 10:43 PDF.  Array In Array  Email

Biên bản sát hạch thực hành lái xe mô tô trong hình: tải về

 

LogoDoiThoai.16.5.2019

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan