Công tác quản lý Đào tạo & Sát hạch

Thông báo kết luận hội nghị sơ kết công tác Đào tạo và Sát hạch 6 tháng đầu năm 2014

Thứ hai, 13 Tháng mười 2014 16:45 PDF.  Array In Array  Email

Thông báo kết luận hội nghị sơ kết  công tác Đào tạo và Sát hạch 6 tháng đầu năm 2014: tải về

 

Biên bản phân công nhiệm vụ trong kỳ sát hạch lái xe ô tô

Thứ hai, 13 Tháng mười 2014 16:39 PDF.  Array In Array  Email

Biên bản phân công nhiệm vụ trong kỳ sát hạch lái xe ô tô: tải về

 

Quy định phân công nhiệm vụ ký sát hạch lái xe ô tô

Thứ hai, 13 Tháng mười 2014 16:35 PDF.  Array In Array  Email

Quy định phân công nhiệm vụ ký sát hạch lái xe ô tô: tải về

 

Biên bản sát hạch thực hành lái xe ô tô trên đường lần 2

Thứ hai, 13 Tháng mười 2014 14:18 PDF.  Array In Array  Email

Biên bản sát hạch thực hành lái xe ô tô trên đường lần 2: tải về

 

Biên bản sát hạch thực hành lái xe ô tô trên đường

Thứ hai, 13 Tháng mười 2014 14:16 PDF.  Array In Array  Email

Biên bản sát hạch thực hành lái xe ô tô trên đường: tải về

 

Biên bản sát hạch thực hành lái xe mô tô trong hình đối với thí sinh đã có GPLX ô tô

Thứ hai, 13 Tháng mười 2014 11:23 PDF.  Array In Array  Email

Biên bản sát hạch thực hành lái xe mô tô trong hình đối với thí sinh đã có GPLX ô tô: tải về

 

Biên bản sát hạch thực hành lái xe mô tô trong hình lần 2

Thứ hai, 13 Tháng mười 2014 11:09 PDF.  Array In Array  Email

Biên bản sát hạch thực hành lái xe mô tô trong hình lần 2: tải về

 

Biên bản sát hạch thực hành lái xe mô tô trong hình

Thứ hai, 13 Tháng mười 2014 10:43 PDF.  Array In Array  Email

Biên bản sát hạch thực hành lái xe mô tô trong hình: tải về

 

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan