Thông tin sát hạch GPLX

Thông tư 79/2015/TT-BGTVT

Thứ năm, 10 Tháng mười hai 2015 09:58 PDF.  Array In Array  Email

Thông tư 79/2015/TT-BGTVT Ban hanh Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiêu chuẩn Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ: tải về

 

Công văn 6538/TCĐBVN-QLPT&NL

Thứ năm, 26 Tháng mười một 2015 10:35 PDF.  Array In Array  Email

   Công văn 6538/TCĐBVN-QLPT&NL ngày 26 tháng 11 năm 2015 hướng dẫn thực hiện quy trình sát hạch lái xe hạng FC: tải về

 

Công văn 6537/TCĐBVN-QLPT&NL

Thứ năm, 26 Tháng mười một 2015 10:29 PDF.  Array In Array  Email

   Công văn 6536/TCĐBVN-QLPT&NL ngày 26 tháng 11 năm 2015 hướng dẫn thực hiện quy trình sát hạch lái xe hạng B1, B2, C, D và E: tải về

 

Công văn 6536/TCĐBVN-QLPT&NL

Thứ năm, 26 Tháng mười một 2015 10:24 PDF.  Array In Array  Email

Công văn 6536/TCĐBVN-QLPT&NL ngày 26 tháng 11 năm 2015 hướng dẫn thực hiện quy trình sát hạch lái xe hạng FB2, FD và FE: tải về

 

Công văn 6535/TCĐBVN-QLPT&NL

Thứ năm, 26 Tháng mười một 2015 10:20 PDF.  Array In Array  Email

   Công văn 6535/TCĐBVN-QLPT&NL ngày 26 tháng 11 năm 2015 Hướng dẫn thực hiện quy trình sát hạch lái xe hạng A3, A4: tải về

 

Công văn 6534/TCĐBVN-QLPT&NL

Thứ năm, 26 Tháng mười một 2015 10:14 PDF.  Array In Array  Email

Công văn 6534/TCĐBVN-QLPT&NL ngày 26 tháng 11 năm 2015 hướng dẫn thực hiện quy trình sát hạch lái xe hạng A1, A2: tải về

 

Công văn 6533/TCĐBVN-QLPT&NL

Thứ năm, 26 Tháng mười một 2015 10:04 PDF.  Array In Array  Email

Công văn 6533/TCĐBVN-QLPT&NL ngày 26 tháng 11 năm 2015 hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn các thành viên hội đồng, tổ sát hạch lái xe và công tác quản lý sát hạch viên: tải về

 

Thông tư 58/2015/TT-BGTVT

Thứ ba, 20 Tháng mười 2015 09:20 PDF.  Array In Array  Email

Thông tư 58/2015/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ: tải về

 

LogoDoiThoai.16.5.2019

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan