Thông tin sát hạch GPLX

Thông tư 79/2015/TT-BGTVT

Thứ năm, 10 Tháng mười hai 2015 09:58 PDF.  Array In Array  Email

Thông tư 79/2015/TT-BGTVT Ban hanh Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiêu chuẩn Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ: tải về

 

Công văn 6538/TCĐBVN-QLPT&NL

Thứ năm, 26 Tháng mười một 2015 10:35 PDF.  Array In Array  Email

   Công văn 6538/TCĐBVN-QLPT&NL ngày 26 tháng 11 năm 2015 hướng dẫn thực hiện quy trình sát hạch lái xe hạng FC: tải về

 

Công văn 6537/TCĐBVN-QLPT&NL

Thứ năm, 26 Tháng mười một 2015 10:29 PDF.  Array In Array  Email

   Công văn 6536/TCĐBVN-QLPT&NL ngày 26 tháng 11 năm 2015 hướng dẫn thực hiện quy trình sát hạch lái xe hạng B1, B2, C, D và E: tải về

 

Công văn 6536/TCĐBVN-QLPT&NL

Thứ năm, 26 Tháng mười một 2015 10:24 PDF.  Array In Array  Email

Công văn 6536/TCĐBVN-QLPT&NL ngày 26 tháng 11 năm 2015 hướng dẫn thực hiện quy trình sát hạch lái xe hạng FB2, FD và FE: tải về

 

Công văn 6535/TCĐBVN-QLPT&NL

Thứ năm, 26 Tháng mười một 2015 10:20 PDF.  Array In Array  Email

   Công văn 6535/TCĐBVN-QLPT&NL ngày 26 tháng 11 năm 2015 Hướng dẫn thực hiện quy trình sát hạch lái xe hạng A3, A4: tải về

 

Công văn 6534/TCĐBVN-QLPT&NL

Thứ năm, 26 Tháng mười một 2015 10:14 PDF.  Array In Array  Email

Công văn 6534/TCĐBVN-QLPT&NL ngày 26 tháng 11 năm 2015 hướng dẫn thực hiện quy trình sát hạch lái xe hạng A1, A2: tải về

 

Công văn 6533/TCĐBVN-QLPT&NL

Thứ năm, 26 Tháng mười một 2015 10:04 PDF.  Array In Array  Email

Công văn 6533/TCĐBVN-QLPT&NL ngày 26 tháng 11 năm 2015 hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn các thành viên hội đồng, tổ sát hạch lái xe và công tác quản lý sát hạch viên: tải về

 

Thông tư 58/2015/TT-BGTVT

Thứ ba, 20 Tháng mười 2015 09:20 PDF.  Array In Array  Email

Thông tư 58/2015/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ: tải về

 

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan