Lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng ôtô: Không quá 200 nghìn đồng

Thứ ba, 31 Tháng năm 2011 10:47 PDF.  Array In Array  Email

  Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 66/2011/TT-BTC về hướng dẫn lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng ôtô, quy định: từ ngày 4/7/2011, mức thu lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ôtô tối đa không quá 200.000 đồng/giấy phép.

 Trong trường hợp cấp đổi, cấp lại do mất, hỏng hoặc có thay đổi về điều kiện kinh doanh liên quan đến nội dung trong giấy phép thì mức thu tối đa không quá 50.000 đồng/lần cấp. Căn cứ mức thu tối đa nói trên, HĐND tỉnh, thành phố quyết định cụ thể về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép phù hợp điều kiện cụ thể của địa phương.

   Theo Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ, các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách và kinh doanh vận tải hàng hóa bằng container cần phải được cấp giấy phép kinh doanh giấy phép có giá trị 7 năm.    

                                                                                                                                   Theo Báo Bạn đường ngày 27/5/2011


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan