Ban hành Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giao thông đường thủy nội địa

Thứ tư, 01 Tháng tư 2015 16:26 PDF.  Array In Array  Email

   Ngày 27 tháng 02 năm 2015 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 24/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa (có hiệu lực từ ngày 01/5/2015). Theo đó, quy định hành lang bảo vệ luồng đường thủy nội địa, quản lý cơ sở đóng mới, sửa chữa, hoán cải, phục hồi phương tiện, quản lý hoạt động tại cảng thủy nội địa được phép tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài, phương án vận tải hàng hóa siêu trường siêu trọng.


Lê Văn Bửu


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan