Thông tư ban hành Định mức khung kinh tế kỹ thuật áp dụng cho vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt

Thứ tư, 19 Tháng mười một 2014 08:43 PDF.  Array In Array  Email

   Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Thông tư số 65/2014/TT-BGTVT ngày 10/11/2014 về việc Ban hành Định mức khung kinh tế kỹ thuật áp dụng cho vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt. Thông tư này áp dụng với các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.


   Trên cơ sở định mức khung kinh tế kỹ thuật vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng, ban hành định mức chi tiết và một số chỉ tiêu khác (không quy định trong nội dung xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật) áp dụng cho hoạt động vận tải hành khách công cộng tại địa phương theo nguyên tắc đảm bảo phù hợp với loại phương tiện được sử dụng theo quy định về bảo dưỡng, sửa chữa của nhà sản xuất và điều kiện thực tế của địa phương.


   Được biết, UBND thành phố Đà Nẵng đã có Quyết định số 6496/QĐ-UBND ngày 15/9/2014 về việc phê duyệt Phương án đầu tư các tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt giai đoạn 2015-2020. Trong đó, UBND thành phố trợ giá cho toàn bộ 05 tuyến buýt mở mới (hiện nay TP Đà Nẵng đang vận hành và khai thác 06 tuyến). Vì vậy, việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật nói trên là rất cần thiết để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo như: lập phương án, dự toán, mời thầu, đấu thầu,….


Quốc Cường


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan