Trả lời ý kiển cử tri

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến quy định về thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng của Bộ Giao thông vận tải 2018

Thứ năm, 24 Tháng năm 2018 14:03 Array In Array

   Ngày 16 tháng 5 năm 2018 Bộ Giao thông vận tải có Quyết định số 1000/QĐ-BGTVT Ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến quy định về thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng của Bộ Giao thông vận tải 2018.


   Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


   Nội dung chi tiết theo File đính kèm cuối bài viết.default NoImage


P. QLVTPTNL

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (5348_QĐ 1000 BGTVT 16-05-2018.pdf)5348_QĐ 1000 BGTVT 16-05-2018.pdf[Nội dung Quyết định]292 Kb

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: