Tin Tức Sự Kiện

Rà soát, lập và điều chỉnh các định mức, đơn giá xây dựng ngành GTVT

Thứ hai, 24 Tháng tám 2009 08:52 PDF.  Array In Array  Email

   Ngày 31/3/2009, Bộ GTVT đã có công văn số 1916/BGTVT-QLXD “ V/v rà soát, lập và điều chỉnh các định mức, đơn giá XDCB ngành GTVT ".

    Để hệ thống định mức, đơn giá XDCB đã được Bộ Xây dựng công bố phù hợp với đặc thù các công trình xây dựng ngành GTVT, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý và phục vụ sản xuất theo đúng chủ trương của Bộ Giao thông Vận tải, Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng đã rà soát các dự án đang thực hiện và có báo cáo gửi về Bộ GTVT đề nghị Bộ xem xét, tổng hợp kiến nghị Cấp có thẩm quyền ban hành.

    Bùi Hồng Trung


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.5.3.2019

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan