Tuyên truyền Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 27/NQ-CP của Chính phủ

Thứ hai, 22 Tháng giêng 2018 09:12 PDF.  Array In Array  Email

   Ngày 18/12/2017, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 7039/QĐ-UBND về ban hành chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 19/5/2015 của Bộ Chính Trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới và Nghị Quyết số 27/NQ-CP ngày 5/4/2016 của Chính Phủ về Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị Quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị.


   Thông tin chi tiết xem tại file đính kèm cuối bài viết.

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (7039-QD-UBND.pdf)7039-QD-UBND.pdf[Quyết định số 7039/QĐ-UBND]2284 Kb

CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.16.5.2019

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan