Bàn giao đưa vào sử dụng một số hạng mục hạ tầng phục vụ các tuyến xe buýt dự án phát triển bền vững

Thứ bảy, 16 Tháng mười một 2019 09:22 PDF.  Array In Array  Email

   Ngày 16/10/2019, UBND thành phố có Công văn số 7022/UBND-SGTVT về việc bàn giao đưa vào sử dụng một số hạng mục hạ tầng phục vụ các tuyến xe buýt dự án phát triển bền vững. Trong đó Chủ tịch UBND thành phố đồng ý chủ trương theo đề nghị của Sở Giao thông Vận tải tại Công văn số 4033/SGTVT-QLCL ngày 06/9/2019, cụ thể:


   Cho phép tổ chức nghiệm thu, bàn giao trước các hạng mục nhà chờ, biển báo, vạch sơn thuộc công trình Xây dựng cơ sở hạ tầng các tuyến xe buýt mở mới theo quy hoạch và công trình Xây dựng cơ sở hạ tầng cho 05 tuyến xe buýt trợ giá hiện trạng điều chỉnh để phục vụ quản lý, vận hành khai thác các tuyến xe buýt, trong đó, yêu cầu Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thực hiện một số nội dung như sau:


   1. Trước mắt, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục liên quan để bổ sung công trình Xây dựng cơ sở hạ tầng cho 05 tuyến xe buýt trợ giá hiện trạng điều chỉnh vào Hợp đồng 2.3 theo chủ trương của UBND thành phố tại Công văn số 6685/UBND-SGTVT ngày 28/8/2018.


   2. Sau khi hoàn thành các nội dung nêu tại Mục 1, rà soát hiện trường, chất lượng công trình, thực hiện các thủ tục xây dựng cơ bản để tổ chức nghiệm thu, bàn giao theo đúng quy định.


   3. Việc tổ chức nghiệm thu, bàn giao trước các hạng mục nêu trên không được làm ảnh hưởng đến các nội dung khác và tiến độ thực hiện của Hợp đồng 2.3.


P. QLCL

 


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan