Tình hình đầu tư xây dựng cơ sở đào tạo lái xe cơ giới trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025

Thứ hai, 28 Tháng mười 2019 10:05 PDF.  Array In Array  Email

   Triển khai Quyết định số 4233/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 của UBND thành phố về việc Phê duyệt Kế hoạch phát triển mạng lưới đào tạo lái xe đến năm 2025, đến thời điển hiện tại, Sở GTVT đã tiếp nhận văn bản của 03 đơn vị “Xin chủ trương” thành lập cơ sở đào tạo lái xe. Cụ thể như sau:

   1. Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển An Phú có Tờ trình số 09/19/TTr ngày 24/01/2019 về việc xin chủ trương đầu tư xây dựng Trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe và Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới. Sở GTVT đã có Công văn số 739/SGTVT-QLVTPTNL ngày 28/02/2019 thống nhất việc Doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở đào tạo lái xe ô tô. Tuy nhiên, vào ngày 04/6/2019, Công ty đã có Công văn số 14/CV-AP gửi UBND thành phố thông báo không thực hiện việc thành lập Trung tâm đào tạo lái xe theo Tờ trình số 05/TTr ngày 19/4/2019.


   2. Trường Cao đẳng GTVT Trung ương V có Công văn số 1007/CĐGTVT ngày 03/9/2019 gửi Bộ GTVT và UBND thành phố Đà Nẵng về việc xin chủ trương cấp giấy phép đào tạo lái xe (Theo Phiếu chuyển số 1136/PC-VP của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND thành phố đề nghị Sở GTVT xử lý theo thẩm quyền). Sở GTVT đã có Công văn số 4169/SGTVT-QLVTPTNL ngày 07/9/2019 thông báo sẽ xem xét có ý kiến theo thẩm quyền sau khi “Kế hoạch phát triển mạng lưới đào tạo lái xe cơ giới đường bộ đến 2025” trên địa bàn thành phố được UBND thành phố phê duyệt. Đến nay, Nhà trường vẫn chưa có ý kiến của Bộ GTVT, Tổng cục Dạy nghề và đề án cụ thể liên quan nội dung trên.


   3. Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ - Kỹ thuật Trọng Nghĩa có Văn bản số 18/CV-TTNN ngày 11/10/2019 (kèm Đề án thành lập cơ sở đào tạo lái xe, Công văn số 1410/SLĐTBXH-DN ngày 03/5/2019 của Sở LĐ-TB&XH thống nhất việc đầu tư xây dựng cơ sở đào tạo lái xe ô tô, mô tô của Công ty).
Các phòng chuyên môn Sở GTVT đang xem xét Đề án thành lập cơ sở đào tạo lái xe của Công ty và xét thấy nội dung phù hợp với các quy định về quy mô, địa điểm và lộ trình đầu tư quy định tại Quyết định số 4233/QĐ-UBND của UBND TP.Đà Nẵng và sẽ báo cáo cấp thẩm quyền xem xét quyết định, chấp thuận để Công ty xúc tiến thủ tục đầu tư theo quy định.


P. QLVT


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan