Điều chỉnh giá xe buýt tuyến Đà Nẵng đi Tam Kỳ - Quảng Nam

Thứ tư, 22 Tháng mười hai 2010 19:14 PDF.  Array In Array  Email

Ngày 22/12/2010, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 9991/QĐ-UBND V/v Điều chỉnh giá xe buýt không trợ giá từ ngân sách tuyến Đà Nẵng đi Tam Kỳ - Quảng Nam và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2011 như sau:

        - Giá vé trần chặng từ đường Nguyễn Tất Thành đến chợ Mới Ba xã: 4.000 đồng/hành khách/lượt;

        - Giá vé trần chặng từ đường Nguyễn Tất Thành đến Nam Phước - Quảng Nam: 10.000 đồng/hành khách/lượt;       

        - Giá vé trần suốt tuyến: 20.000 đồng/hành khách/lượt.

Theo Quyết định này, giao cho Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng phối hợp với Sở GTVT Quảng Nam thống nhất giá vé trần của tuyến theo chiều ngượi lại tương ứng với cự ly đã được quy định. Hướng dẫn các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe buýt phải thực hiện niêm yết giá cước (công khai giá cước với khách hàng); việc niêm yết giá cước vận tải được thực hiện theo các hình thức: thông báo công khai (trên bảng, trên giấy hoặc bằng các hình thức khác được đặt, để, treo, dán) tại nơi bán vé, nơi giao dịch, mặt ngoài hoặc bên trong phương tiện, thuận tiện cho việc quan sát của khách hàng. Khuyến khích đơn vị thông báo giá cước vận tải trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế khoản 4 điều 1, Quyết định 2527/QĐ-UBND ngày 26/3/2008 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan