Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định về vận tải Đường thủy nội địa

Thứ hai, 30 Tháng chín 2019 13:48 PDF.  Array In Array  Email

   Ngày 06 tháng 9 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 34/2019/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Thông tư quy định về vận tải đường thủy nội địa (Hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2019).


   Theo đó, sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 80/2014/TT-BGTVT ngày 30/12/2014 quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi trên đường thủy nội địa; Thông tư số 66/2014/TT-BGTVT ngày 12/11/2014 quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu khách cao tốc giữa cảng, bến, vùng nước thuộc nội thủy Việt Nam và qua biên giới.


P. QLVT


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan