Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ đối với các các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Thứ ba, 03 Tháng chín 2019 17:15 PDF.  Array In Array  Email

   Ngày 29/08/2019, Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng có Công văn số 3890/SGTVT-QLVTPTNL về việc Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ đối với các các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Theo đó, Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng yêu cầu đối với các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố Đà Nẵng:


   1. Thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo định kỳ trước ngày 10 hàng tháng, bao gồm:


   - Báo cáo tình hình hoạt động vận tải của tháng trước theo quy định tại Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT; Mẫu báo cáo kết quả hoạt động vận tải khách theo quy định tại phụ lục 1 (đính kèm)default NoImage mẫu báo cáo kết quả hoạt động vận tải hàng hóa theo phụ lục 2 (đính kèm).


   - Báo cáo tình hình xe ô tô kinh doanh vận tải không truyền dữ liệu thiết bị giám sát hành trình; Mẫu báo cáo theo phụ lục 3 (đính kèm);


   - Báo cáo kết quả xử lý những vi phạm của lái xe, nhân viên phục vụ trên xe (vi phạm tốc độ, thời gian làm việc,…), theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT; Mẫu báo cáo theo phụ lục 4 (đính kèm).


   2. Các đơn vị gửi báo cáo bằng văn bản về Sở GTVT thành phố Đà Nẵng (tầng 14, Trung tâm hành chính thành phố, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng) và gửi đồng thời file mềm (file word, excel) qua địa chỉ email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. . Ngày nhận báo cáo được tính theo ngày tiếp nhận công văn đến hoặc ngày nhận được file mềm qua email.


   3. Sở GTVT Đà Nẵng sẽ tiến hành kiểm tra, rà soát việc thực hiện báo cáo của các đơn vị và từ chối giải quyết các thủ tục hành chính công đối với các đơn vị không thực hiện báo cáo hoặc nội dung báo cáo không đúng theo mẫu.


P. QLVT

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (3890_SGTVT_QLVTPTL_29082019_VvThucHienChedoBaoCaoDinhKyDoiVoiDonViKDVT.pdf)Cv 3890-SGTVT[ ]56 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (PhLuc1_MauBaoCao_KetQuaHoatDongKinhDoanhVanTaiHanhKhach.doc)Phụ lục 1[ ]62 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (PhLuc2_MauBaoCao_KetQuaHoatDongKinhDoanhVanTaiHangHoa.doc)Phụ lục 2[ ]49 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (PhLuc3_MauBaoCao_XuLyKhongTruyentinHieu.doc)Phụ lục 3[ ]36 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (PhLuc4_MauBaoCao_XuLyViPhamTocDoVathoiGianLaiXe.doc)Phụ lục 4[ ]43 Kb

CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan