Tăng cường đấu tranh, xử lý các hành vi buôn lậu xăng dầu, hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh tôm có tạp chất

Thứ hai, 05 Tháng tám 2019 08:00 Array In Array

   Thực hiện Công văn số 6853/BGTVT-VT ngày 24/7/2019 của Bộ Giao thông vận tải về việc tăng cường đấu tranh, xử lý các hành vi buôn lậu xăng dầu, hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất kinh doanh tôm có tạp chất. Giám đốc Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng đề nghị Các Hiệp hội vận tải; Các đơn vị kinh doanh vận tải, vận chuyển xăng dầu trên địa bàn TP. Đà Nẵng; Thanh tra Sở Giao thông vận tải triển khai một số nội dung sau:


   1. Tăng cường công tác nắm tình hình; phối hợp với các lực lượng tổ chức kiểm tra, kiểm soát thường xuyên tại các đầu mối giao thông; đặc biệt là tại các địa bàn trọng điểm để kịp phát hiện các hành vi vận chuyển sản phẩm tôm có tạp chất, vận chuyển xăng dầu trái phép.


   2. Chỉ đạo các đơn vị vận tải kiên quyết từ chối vận chuyển các sản phẩm tôm có tạp chất, vận chuyển xăng dầu trái phép, không có hóa đơn, chứng từ rõ ràng. Thủ trưởng các doanh nghiệp vận tải phải chịu trách nhiệm về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong bốc, xếp và vận chuyển của đơn vị mình.


   3. Phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo 389 thành phố trong công tác phòng, chống buôn lậu xăng dầu, việc vận chuyển các loại hàng hóa bị cấm khi có yêu cầu.


   4. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Sở Giao thông vận tải khi có yêu cầu của BCĐ 389 thành phố


P. QLVT


CÁC BÀI VIẾT KHÁC: