Đăng ký xe máy chuyên dùng theo Thông tư số 22/2019/TT-BGTVT

Thứ năm, 18 Tháng bảy 2019 10:33 Array In Array

   Ngày 22 tháng 6 năm 2019 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 22/2019/TT-BGTVT Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng. Theo đó: chấm dứt việc đăng ký xe máy chuyên dùng thiếu hồ sơ gốc;


   Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2019, thay thế cho Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ và Thông tư số 59/2011/TT-BGTVT ngày 05/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi một số điều của Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ.


   Chi tiết Thông tu theo file đính kèm cuối bài viết.


P. QLVT

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (Thong tu 22_2019___ng kư XMCD.PDF)Thong tu 22_2019___ng kư XMCD.PDF[Thông tư 22 - 2019 - BGTVT]1516 Kb

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: