Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô

Thứ tư, 13 Tháng hai 2019 07:58 PDF.  Array In Array  Email

   Ngày 11/01/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 04/2019/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.


   Theo đó, các chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung khi đi công tác bao gồm các chức danh sau đây:


   Chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 0,7 đến dưới 1,25;


   Chức danh là Ủy viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng giám đốc các tập đoàn kinh tế, Giám đốc, Phó giám đốc và các chức danh tương đương tại doanh nghiệp nhà nước.


   Trong trường hợp cần thiết do yêu cầu công tác cần bố trí xe ô tô cho các đối tượng không thuộc hai trường hợp trên thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước xem xét, quyết định.


   Các đối tượng trên được bố trí xe ô tô phục vụ công tác chung hoặc khoán kinh phí sử dụng xe ô tô hoặc thuê dịch vụ xe ô tô khi đi công tác. Việc khoán kinh phí, thuê dịch vụ xe ô tô được thực hiện theo quy định tại Nghị định này.


   Nghị định 04/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 25/02/2019default NoImage


P. TCKT

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (04-2019-N_-CP vÁ tiêu chu©n _Ënh méc sí dång xe ô tô.pdf)04-2019-N_-CP vÁ tiêu chu©n _Ënh méc sí dång xe ô tô.pdf[Nội dung chi tiết]1427 Kb

CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan