Các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành liên quan đến hoạt động giao thông đường Sắt

Thứ tư, 16 Tháng năm 2018 16:14 PDF.  Array In Array  Email

   Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 20/2018/TT-BGTVT ngày 26/4/2018 Quy định về thông tin, chỉ dẫn, trang thiết bị phục vụ khách hàng, thiết bị an toàn trên phương tiện giao thông đường sắt; Thông tư số 21/2018/TT-BGTVT ngày 27/4/2018 Quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, di chuyển phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp đặc biệt; Thông tư số 22/2018/TT-BGTVT ngày 02/5/2018 Quy định về vận tải hàng hóa trên đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia.


   Các Thông tư trên có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.


Chi tiết xem tại file đính kèm cuối bài viết.default NoImage


P. QLVTPTNL


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan