Danh sách các phương tiện thuỷ nội địa đã hết hạn đăng kiểm đến ngày 31/01/2018

Thứ tư, 28 Tháng hai 2018 10:52 Array In Array

   Thông báo Danh sách các phương tiện thuỷ nội địa đã hết hạn đăng kiểm đến ngày 31/01/2018.


   - Phương tiện thủy nội địa do Chi cục Đăng kiểm số 4 đăng kiểm: Xem tại đây.


   - Phương tiện thủy nội địa do Trung tâm Đăng kiểm Đà Nẵng đăng kiểm: Xem tại đây.


TTĐK Xe Cơ giới Đà Nẵng


CÁC BÀI VIẾT KHÁC: