Tình hình vi phạm từ dữ liệu thiết bị GSHT tháng 01/2017 của lái xe vận tải Đà Nẵng

Thứ tư, 01 Tháng ba 2017 15:27 Array In Array

   Theo nội dung Công văn số 709/TCĐBVN-VT ngày 13/02/2017 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, số lần vi phạm tốc độ của lái xe vận tải của thành phố Đà Nẵng trong tháng 01/2017 trung bình là 0,085 lần/1.000 km, giảm 0,486 lần/1.000km so với cùng kỳ năm 2016 và giảm 0,001 lần/1.000km so với tháng liền trước.


   Theo quy định tại điểm g, khoản 4, Điều 22 Thông tư số 10/2015/TT-BGTVT ngày 15/4/2016, phương tiện vận tải vi phạm tốc độ trung bình từ 5 lần/1.000km trở lên trong 01 tháng sẽ bị thu hồi phù hiệu, biển hiệu 01 tháng.


   Qua phân tích số liệu tháng 01/2017 từ thiết bị giám sát hành trình của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, trong số 122 xe ô tô có vi phạm tốc độ (giảm 30 xe so với tháng liền trước), không có xe ô tô vi phạm tốc độ trung bình quá 5 lần/1.000km.


Phòng QLVTPT&NL


CÁC BÀI VIẾT KHÁC: