Tình hình vi phạm từ dữ liệu thiết bị GSHT tháng 01/2017 của lái xe vận tải Đà Nẵng

Thứ tư, 01 Tháng ba 2017 15:27 PDF.  Array In Array  Email

   Theo nội dung Công văn số 709/TCĐBVN-VT ngày 13/02/2017 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, số lần vi phạm tốc độ của lái xe vận tải của thành phố Đà Nẵng trong tháng 01/2017 trung bình là 0,085 lần/1.000 km, giảm 0,486 lần/1.000km so với cùng kỳ năm 2016 và giảm 0,001 lần/1.000km so với tháng liền trước.


   Theo quy định tại điểm g, khoản 4, Điều 22 Thông tư số 10/2015/TT-BGTVT ngày 15/4/2016, phương tiện vận tải vi phạm tốc độ trung bình từ 5 lần/1.000km trở lên trong 01 tháng sẽ bị thu hồi phù hiệu, biển hiệu 01 tháng.


   Qua phân tích số liệu tháng 01/2017 từ thiết bị giám sát hành trình của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, trong số 122 xe ô tô có vi phạm tốc độ (giảm 30 xe so với tháng liền trước), không có xe ô tô vi phạm tốc độ trung bình quá 5 lần/1.000km.


Phòng QLVTPT&NL


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan