Thông báo về việc cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, phù hiệu "XE TẢI" cho các phương tiện kinh doanh vận tải

Thứ tư, 01 Tháng ba 2017 07:32 PDF.  Array In Array  Email

   Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính Phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.


   Thực hiện Công văn số 1473/TCĐBVN-VT ngày 15/2/2017 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc tăng cường tuyên truyền và triển khai thực hiện các quy định đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 3,5 tấn đến dưới 7 tấn.


   Ngày 28/02/2017, Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng đã có thông báo về viecj tiếp tục cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, phù hiệu "XE TẢI" cho đơn vị, các phương tiện kinh doanh vận tải, lộ trình cụ thể như sau:


   - Kể từ ngày 01/01/2017: các đơn vị kinh doanh vận tải có xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 3,5 tấn đến dưới 07 tấn phải được cấp Giấy phép kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô; các xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 3,5 tấn trở lên phải được gắn thiết bị giám sát hành trình và được cấp phù hiệu "XE TẢI" theo quy định.


   - Trước ngày 01/07/2018: các đơn vị kinh doanh vận tải có xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế dưới 3,5 tấn phải được cấp Giấy phép kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô; các xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế dưới 3,5 tấn phải được gắn thiết bị giám sát hành trình và được cấp phù hiệu "XE TẢI" theo quy định.


   * Trường hợp các đơn vị kinh doanh vận tải và người điều khiển xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa không thực hiện các quy định nêu trên sẽ bị xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô theo quy định và bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ và đường sắt.


   Đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố theo lộ trình trên tiến hành lắp đặt thiết bị GSHT cho các xe ô tô tải và đến Bộ phận TN&TKQ quả Sở Giao thông vận tải (Trung tâm Hành chính Đà Nẵng; số 24 Trần Phú, TP Đà Nẵng) để được hướng dẫn làm thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, phù hiệu "XE TẢI" theo quy định (hoặc tham khảo thủ tục trên thông tin điện tử tại địa chỉ http://www.sgtvt.danang.gov.vn/).


Phòng QLVTPT&NL


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan