Tổ chức tuyên truyền và tham gia giải thưởng “Vô lăng vàng” năm 2016 của UBATGTQG

Thứ ba, 31 Tháng năm 2016 13:49 PDF.  Array In Array  Email

   Căn cứ Kế hoạch số 108/KH-UBATGTQG ngày 09/3/2016 của Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia về việc tổ chức phát động và trao giải thưởng “Vô lăng vàng 2016”; Quyết định số 109/QĐ-UBATGTQG ngày 11/3/2016 của Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia về việc ban hành Thể lệ giải thưởng “Vô lăng vàng” năm 2016;


   Nhằm tăng cường vai trò trách nhiệm của các đơn vị kinh doanh vận tải, đội ngũ lái xe trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông với chủ đề năm An toàn giao thông 2016 về “Xây dựng văn hóa giao thông gắn với nâng cao trách nhiệm, siết chặt kỷ cương của người thi hành công vụ” với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”; đồng thời tôn vinh các lái xe, các doanh nghiệp vận tải, hợp tác xã vận tải có nhiều đóng góp trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, góp phần trong việc kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông.


   Sở Giao thông vận tải đề nghị các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải bằng xe ô tô:


   - Căn cứ Kế hoạch số 108/KH-UBATGTQG ngày 09/3/2016 để tuyên truyền, phổ biến về giải thưởng “Vô lăng vàng” đến toàn bộ đội ngũ lái xe;


   - Căn cứ tiêu chí, thể lệ giải thưởng “Vô lăng vàng” năm 2016 ban hành kèm theo Quyết định số 109/QĐ-UBATGTQG ngày 11/3/2016 của Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia để lập hồ sơ đăng ký, tham gia giải thưởng “Vô lăng vàng” năm 2016.


QLVT&PT


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan