Thông báo: Cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, phù hiệu "xe tải" cho đơn vị, các phương tiện kinh doanh vận tải có trọng tải thiết kế từ 07 tấn trở lên

Thứ sáu, 20 Tháng mười một 2015 14:03 PDF.  Array In Array  Email

   Thực hiện Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính Phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; Để đảm bảo hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa tuân thủ các quy định của pháp luật, Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng thông báo việc cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, phù hiệu "xe tải" cho đơn vị, các phương tiện kinh vận tải, lộ trình cụ thể như sau:


   1. Trước ngày 01/01/2016, các đơn vị kinh doanh vận tải có xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 10 tấn trở lên phải có Giấy phép kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô, phù hiệu "xe tải" theo quy định.


   2. Trước ngày 01/7/2016, các đơn vị kinh doanh vận tải có xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 07 tấn đến dưới 10 tấn phải có Giấy phép kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô, phù hiệu "xe tải" theo quy định.


    Kể từ ngày 01/01/2016, các xe kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 10 tấn trở lên và kể từ ngày 01/7/2016, các xe kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 07 tấn trở lên khi lưu thông trên đường nếu không có phù hiệu hoặc có nhưng đã hết hạn sẽ bị xử lý theo quy định tại điểm c khoản 5 Điều 24 Nghị định số 107/2014/NĐ-CP ngày 17/11/2014 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ và đường sắt.


   Đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố theo lộ trình trên đến Bộ phận TN&TKQ quả Sở Giao thông vận tải (Trung tâm Hành chính Đà Nẵng; số 24 Trần Phú, TP Đà Nẵng) để được hướng dẫn làm thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, phù hiệu "xe tải" theo quy định (hoặc tham khảo thủ tục trên thông tin điện tử tại địa chỉ http://www.sgtvt.danang.gov.vn/).


Nguyễn Thanh Sơn


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan