Đưa thêm một dây chuyền kiểm định xe cơ giới vào hoạt động

Thứ ba, 03 Tháng mười một 2015 15:39 PDF.  Array In Array  Email

   Ngày 02/11/2015 Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng đã đầu tư đưa vào hoạt động thêm 01 dây chuyền kiểm định xe cơ giới tại Cơ sở kiểm định số 2 (43.02S) – Hòa Châu.
  

DuaThemDCVaoKiemDinh
Cơ sở kiểm định số 2 (43.02S) - Hòa Châu thuộc Trung tâm với 03 dây chuyền.

   Thực hiện Văn bản số 165/BC-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc Báo cáo quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải đến năm 2020 tầm nhìn 2030(Lĩnh vực đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ) và Quyết định số. 3771/QĐ-BGTVT ngày 06/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể các Trung tâm Đăng kiểm và dây chuyền kiểm định xe cơ giới trên toàn quốc đến năm 2020, tầm nhìn 2030.


   Ngày 02 tháng 11 năm 2015 Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng đã đầu tư và đưa vào hoạt động thêm 01 dây chuyền kiểm định xe cơ giới tại Cơ sở kiểm định số 2 (43.02S) với công suất 21.000 lượt xe/năm.


   Đến nay, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng có 02 cơ sở kiểm định với 05 dây chuyền kiểm định có tổng công suất 105.000 lượt xe/năm, thõa mãn tối đa mọi nhu cầu kiểm định xe của chủ phương tiện (nhu cầu kiểm định bình quân từ năm 2011-2015 là 45.000 lượt xe/năm).


Bùi Văn Tấn


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan