Tình hình vi phạm từ dữ liệu thiết bị Giám sát hành trình

Thứ ba, 20 Tháng giêng 2015 14:43 Array In Array

   Kết quả phân tích tình hình vi phạm từ dữ liệu thiết bị Giám sát hành trình (từ 08/1 đến 15/1/2015).


   10 địa phương có tổng số lần vi phạm và số lần vi phạm/1000km cao nhất.

 


   10 địa phương có tổng số lần vi phạm và số lần vi phạm/1000km thấp nhất.

 


Theo duongbo.vn


CÁC BÀI VIẾT KHÁC: