Tình hình vi phạm từ dữ liệu thiết bị Giám sát hành trình

Thứ ba, 20 Tháng giêng 2015 14:43 PDF.  Array In Array  Email

   Kết quả phân tích tình hình vi phạm từ dữ liệu thiết bị Giám sát hành trình (từ 08/1 đến 15/1/2015).


   10 địa phương có tổng số lần vi phạm và số lần vi phạm/1000km cao nhất.

 


   10 địa phương có tổng số lần vi phạm và số lần vi phạm/1000km thấp nhất.

 


Theo duongbo.vn


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan