Tình hình vi phạm từ dữ liệu thiết bị GSHT tháng 10/2014

Thứ ba, 11 Tháng mười một 2014 13:52 PDF.  Array In Array  Email

   Ngày 05/11/2014, Tổng cục ĐBVN vừa có văn bản số 5832 /TCĐBVN-VT gửi Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo kết quả tổng hợp, phân tích tình hình vi phạm từ dữ liệu thiết bị GSHT trên hệ thống thông tin của Tổng cục trong tháng 10/2014.
  

Ảnh minh hoạ

   Theo đó, công tác truyền dữ liệu lên hệ thống của Tổng cục ĐBVN tính đến hết ngày 31/10/2014, trên hệ thống của Tổng cục ĐBVN đã tiếp nhận dữ liệu từ 78,118 phương tiện truyền về. Hàng ngày, bình quân có 65.4% phương tiện truyền dữ liệu về hệ thống thông tin của Tổng cục.


   Kết quả tổng hợp, phân tích dữ liệu về tốc độ như sau:


   - Tổng số lần vi phạm quá tốc độ từ 5 km/h trở lên trên toàn quốc là 2,198,378 lần tăng 159,623 lần so với tháng 9/2014, trong đó:


    + Vi phạm quá tốc độ trên 35 km/h: 7,665 lần, chiếm tỷ lệ 0.19%


    + Vi phạm quá tốc độ từ 20-35 km/h: 130,118 lần, chiếm tỷ lệ 3.3%.


    + Vi phạm quá tốc độ từ 10-20 km/h: 768,020 lần, chiếm tỷ lệ 19.5%


    + Vi phạm quá tốc độ từ 5-10 km/h: 1,292,575 lần, chiếm tỷ lệ 32.82%


   Danh sách 10 địa phương có tỷ lệ cao nhất về số lần vi phạm tốc độ từ 20 km/h trở lên trên tổng số lần vi phạm tốc độ lần lượt là: Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội, Đắk Lắk, , Bình Định, Nghệ An, Hải Phòng, Bà Rịa-Vũng Tàu, Quảng Ngãi, Quảng Nam.


   - Tỷ lệ % km xe vi phạm/tổng km xe chạy là 1,8 % giảm 0,17% so với tháng 9/2014.


   - Bình quân số lần vi phạm tốc độ/1000 km là: 5,49 lần/1000 km giảm 0,67 lần/1000 km so với tháng 9/2014.


   Kết quả tổng hợp, phân tích dữ liệu về thời gian lái xe:


   - Vi phạm thời gian lái xe liên tục quá 4 giờ: Tổng số lần vi phạm trong tháng 10/2014 là 51,993 lần giảm 3,824 lần so với tháng 9/2014.


   - Vi phạm thời gian làm việc của lái xe liên tục quá 10 giờ trong ngày: Tổng số lần vi phạm tháng 10/2014 là 10,848 lần giảm 4,021 lần so với tháng 9/2014.


   Tổng số phương tiện vi phạm quá tốc độ trong tháng 10/2014 là 37,751 phương tiện, chiếm tỷ lệ 50,32 bằng với tháng 9/2014.


   Tổng cục Đường bộ Việt Nam có nhận xét, đánh giá như sau:


   1. Các Sở GTVT địa phương đã tích cực đôn đốc các đơn vị vận tải thực hiện truyền dữ liệu về Tổng cục, qua số liệu tổng hợp cho thấy số địa phương có tỷ lệ truyền dữ liệu trên 70% là 22 địa phương (tháng 9/2014 là 24 địa phương), từ 60% đến dưới 70% là 29 địa phương (tháng 9/2014 là 25 địa phương) và số dưới 60% là 12 địa phương (tháng 9/2014 là 14 địa phương).


   Một số Sở GTVT đã thể hiện sự quan tâm cao, chú trọng công tác theo dõi, giám sát và quản lý hoạt động vận tải thông qua dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình như:


   - Bố trí, có phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ thực hiện việc giám sát, theo dõi thường xuyên để kịp thời đối với những vi phạm của đơn vị vận tải, lái xe.


   - Có tổng hợp, thống kê và phân tích dữ liệu để phục vụ công tác xử lý vi phạm hoặc nhắc nhở, chấn chỉnh đơn vị vận tải.


   - Có những đề xuất, kiến nghị phù hợp với thực tiễn triển khai thực hiện tại địa phương và có thể phổ biến rộng rãi trên toàn quốc.


   2. Trong những tháng qua, các chỉ tiêu về tổng số lần vi phạm, tỷ lệ km vi phạm/tổng km xe chạy, vi phạm thời gian lái xe và thời gian lái xe trong ngày giảm đều theo từng tháng.


   3. Hiện nay, còn một số Sở GTVT chưa thực hiện xong việc rà soát, cập nhật lại cơ sở dữ liệu lên hệ thống gây ảnh hưởng đến công tác quản lý theo dõi, giám sát.


   4. Hàng tháng, Tổng cục ĐBVN đều có văn bản đôn đốc, nhắc nhở công tác báo cáo, tuy nhiên đến nay vẫn còn 14 Sở GTVT địa phương chưa thực hiện công tác báo cáo kết quả xử lý qua thiết bị GSHT, gồm: Bến Tre, Cà Mau, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Hà Nam, Hòa Bình, Hưng Yên, Khánh Hòa, Lạng Sơn, Phú Thọ, Trà Vinh, Tuyên Quang, Vĩnh Long và Vĩnh Phúc.


   Yêu cầu đối với Sở GTVT các tỉnh, thành phố


   Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GTVT và Ủy ban ATGT quốc gia về tăng cường, siết chặt công tác quản lý hoạt động vận tải đường bộ, đảm bảo an toàn và giảm thiểu tai nạn giao thông, Tổng cục ĐBVN đề nghị các Sở GTVT nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung sau:


   1. Tiếp tục đôn đốc các đơn vị vận tải thực hiện việc truyền dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình về Tổng cục ĐBVN theo quy định. Kiên quyết xử lý đối với những phương tiện không truyền dữ liệu hoặc truyền không đầy đủ mặc dù Sở đã đôn đốc, nhắc nhở nhưng vẫn không thực hiện theo quy định tại Thông tư số 55/2013/TT-BGTVT ngày 26/12/2013 của Bộ GTVT.


   2. Đề nghị các Sở GTVT (đặc biệt là các Sở GTVT có số lượng phương tiện lớn) khẩn trương thực hiện việc rà soát lại toàn bộ dữ liệu đã cập nhật lên hệ thống để đảm bảo kết quả tổng hợp, phân tích được chính xác.


   3. Đối với các nhà cung cấp thiết bị GSHT cố tình không truyền dữ liệu hoặc không đủ năng lực để truyền dữ liệu, đề nghị các Sở GTVT, các đơn vị vận tải có văn bản gửi Tổng cục ĐBVN để báo cáo Bộ GTVT có biện pháp xử lý kịp thời.


   4. Chỉ đạo các đơn vị vận tải phải nghiêm túc, chủ động trong thực hiện việc theo dõi, giám sát phương tiện của đơn vị mình qua thiết bị giám sát hành trình. Đặc biệt là những đơn vị hoạt động vận tải theo hợp đồng, du lịch; đơn vị chạy tuyến cố định có phương tiện (gồm cả phương tiện có ghế ngồi hay giường nằm một tầng hoặc hai tầng) hoạt động vào ban đêm hoặc trên các tuyến có hành trình qua khu vực có địa hình đèo, dốc quang co, các vị trí tuyến đường có bán kính đường cong nhỏ và đường cấp 5 cấp 6 miền núi.


   5. Chỉ đạo lực lượng Thanh tra Sở phối hợp với các đơn vị có chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm để chấn chỉnh hoạt động vận tải, đảm bảo an toàn giao thông.


   6. Tăng cường công tác theo dõi, giám sát đơn vị vận tải, phương tiện vận tải thuộc quản lý địa phương thông qua thiết bị GSHT; bố trí cán bộ trực thường xuyên để kịp thời nắm bắt, theo dõi và khai thác cơ sở dữ liệu truyền về từ hệ thống của Tổng cục. Thực hiện các biện pháp chấn chỉnh, nhắc nhở và xử lý vi phạm theo quy định tại Thông tư số 55/2013/TT-BGTVT ngày 26/12/2013 của Bộ GTVT đối với các đơn vị, phương tiện vận tải vi phạm các lỗi như: lỗi không truyền dữ liệu hoặc truyền dữ liệu không đầy đủ; lỗi vi phạm quá tốc độ ở mức cao, liên tục và nhiều lần; các lỗi vi phạm về thời gian lái xe liên tục và thời gian làm việc của lái xe trong ngày.


   7. Đề nghị 14 Sở GTVT tỉnh, thành phố chưa có Văn bản báo cáo kết quả chấn chỉnh, xử lý vi phạm thông qua thiết bị GSHT khẩn trương thực hiện công tác báo cáo theo quy định gửi về Tổng cục ĐBVN trước ngày 23/11/2014. Sau thời hạn trên, Tổng cục ĐBVN sẽ báo cáo, đề nghị Bộ GTVT có Văn bản kiến nghị UBND tỉnh, thành phố xem xét, kiểm điểm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân cụ thể.


   Báo cáo kết quả xử lý vi phạm tháng 10/2014 về Tổng cục Đường bộ Việt Nam (qua Vụ Vận tải, điện thoại: 04 3 8571450 hoặc fax: 04 3 5373896) trước ngày 28/11/2014 để tổng hợp báo cáo Bộ GTVT.


Theo drvn.gov.vn


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan