Quy hoạch các Trung tâm đăng kiểm: Năm 2020, Đà Nẵng có 02 Trung tâm đăng kiểm với 08 dây chuyền kiểm định

Thứ sáu, 07 Tháng mười một 2014 15:05 Array In Array

   Ngày 6/10, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã ký Quyết định số 3771/QĐ-BGTVT phê duyệt Quy hoạch tổng thể các Trung tâm đăng kiểm và dây chuyền kiểm định xe cơ giới đến năm 2020, tầm nhìn 2030.
  

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng

   Mục tiêu cụ thể đến năm 2020: Giai đoạn 2014 – 2015, đáp ứng nhu cầu kiểm định xe cơ giới trung bình khoảng 2,43 triệu lượt xe/năm; Giai đoạn 2016 – 2020, đáp ứng nhu cầu kiểm định xe cơ giới trung bình khoảng 4,31 triệu lượt xe /năm. Giai đoạn 2021-2030, dự kiến đáp ứng nhu cầu kiểm định trung bình khoảng 6,3 triệu lượt xe/năm.


   Theo quy hoạch, đến năm 2015, cả nước có 152 Trung tâm đăng kiểm với 298 dây chuyền kiểm định, đến năm 2020,cả nước có 211 Trung tâm đăng kiểm với 451 dây chuyền kiểm định; đến năm 2030,cả nước có khoảng 269 Trung tâm đăng kiểm với 660 dây chuyền kiểm định.


   Thành phố Đà Nẵng đến năm 2015 có 2 Trung tâm đăng kiểm với 5 dây chuyền kiểm định, đến năm 2020, có 2 Trung tâm đăng kiểm với 08 dây chuyền kiểm định; đến năm 2030, có 03 Trung tâm đăng kiểm với 10 dây chuyền kiểm định.


annc


CÁC BÀI VIẾT KHÁC: