Sửa đổi, bổ sung quy định về cấp, đổi GPLX

Thứ hai, 27 Tháng mười 2014 15:41 PDF.  Array In Array  Email

   Ngày 15/10/2014, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã ký ban hành Thông tư số 48/2014/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX) cơ giới đường bộ. Một số nội dung chính bổ sung, sửa đổi như sau:
  

Ảnh minh hoạ

   1. Sửa đổi, bổ sung thời hạn của GPLX


   - GPLX hạng Al, A2, A3 không có thời hạn;


   - GPLX hạng B1 cấp cho người lái xe có thời hạn đến đủ 55 tuổi đối với nữ và đến đủ 60 tuổi đối với nam; trong trường hợp người lái xe trên 45 tuổi đối với nữ và trên 50 tuổi đối với nam thì GPLX được cấp có thời hạn 10 năm, kể từ ngày cấp;


   - GPLX hạng A4, B2 có thời hạn 10 năm; GPLX hạng C, D, E, FB2, FC, FD, FE có thời hạn 05 năm, kể từ ngày cấp.


   2. Sửa đồi, bổ sung khoản 5 Điều 49: Người nước ngoài hoặc người Việt Nam cư trú ở nước ngoài có nhu cầu lái xe ở Việt Nam thực hiện


   - Nếu có GPLX quốc gia phải làm thủ tục đổi sang GPLX tương ứng của Việt Nam;


   - Nếu có GPLX quốc tế do cơ quan có thẩm quyền của các nước tham gia Công ước về Giao thông đường bộ năm 1968 cấp, còn thời hạn sử dụng thì được lái loại xe quy định đã ghi trong GPLX mà không phải đổi sang GPLX Việt Nam; Trường hợp điều ước quốc tế về GPLX mà Việt Nam là thành viên có quy định khác thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.


  
3. Sửa đổi thực hiện xác minh GPLX


   - Việc xác minh GPLX phải thực hiện ngay qua điện thoại hoặc thư điện tử hoặc Fax và sau đó gửi bằng văn bản;


   - Sau khi có kết quả xác minh GPLX, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải cập nhật bổ sung thông tin về GPLX vào hệ cơ sở dữ liệu quản lý GPLX thống nhất toàn quốc. Trường hợp phát hiện GPLX đã cấp không hợp lệ, cơ quan trực tiếp cấp, đổi GPLX có trách nhiệm: ra quyết định thu hồi; phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam xử lý, cập nhật vi phạm trên hệ cơ sở dữ liệu quản lý GPLX thống nhất toàn quốc; thông báo trên Trang thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải và Trang thông tin điện tử quản lý GPLX để không công nhận tính hợp pháp GPLX đã cấp; xử lý vi phạm theo quy định;


   - Thời hạn xác minh được tính kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có văn bản đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải xác minh GPLX đã cấp;


   - Ngay khi nhận được yêu cầu xác minh, Tồng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải phải trả lời xác minh GPLX đã cấp."


  
4. Sửa đổi thời gian đổi GPLX


   - Thời hạn đổi GPLX không quá 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định;


   - Khi đổi GPLX, cơ quan cấp GPLX cắt góc GPLX cũ (trừ giấy phép lái xe do nước ngoài cấp).”


   Thông tư số 48/2014/TT-BGTVT có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2014.


Trần Văn Thiện


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan