Khai thác tuyến vận tải hành khách quốc tế Việt - Lào

Thứ năm, 25 Tháng mười một 2010 16:54 PDF.  Array In Array  Email

Ngày 12  tháng 11năm 2010, Tổng Cục đường bộ Việt Nam đã ký Công văn số 3325/TCĐBVN-VTPC, về việc chấp thuận đăng ký bổ sung phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách Quốc tê Việt - Lào.

Công ty được chấp thuận bổ sung phương tiện khai thác: Công ty Cổ phần vận tải Lào Tiển

Tên tuyến: Tuyến vận chuyển khách Đà Nẵng – Chămpasắc và ngược lại;

 Bến đi: Bến xe Đà Nẵng ( Đà Nẵng)

Bến đến: Bến xe Pakse (Chămpasắc)

Số xe được bổ sung tham gia khai thác: 43X 5315

Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày ký băn bản này, Doanh nghiệp phải đưa xe vào triển khai hoạt động, Quá thời gian hạn nếu trên, giấy chấp thuận không còn hiệu lực.

Tổng Cục đường bộ Việt Nam yêu cầu Doanh nghiệp tổ chức hoạt động vận chuyển khách trên tuiyến đúng các quy định hiện hành./.

 


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan