Vận tải và phương tiện

Danh sách các phương tiện thủy nội địa đã hết hạn đăng kiểm đến ngày 31/03/2018

Thứ ba, 24 Tháng tư 2018 09:32 PDF.  Array In Array  Email

   Danh sách các phương tiện thủy nội địa đã hết hạn đăng kiểm đến ngày 31/03/2018. Trong đó:


   - Phương tiện thủy nội địa do Chi cục Đăng kiểm số 4 đăng kiểm: xem tại file V43_31032018.pdf


   - Phương tiện thủy nội địa do Trung tâm Đăng kiểm Đà Nẵng đăng kiểm: xem tại file S43_31032018.dbf


TTĐK XE CƠ GIỚI ĐÀ NẴNG

 

Quy định quản lý và khai thác thông tin nhận dạng tự động của tàu thuyền

Thứ tư, 18 Tháng tư 2018 15:15 PDF.  Array In Array  Email
   Ngày 09/4/2018 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 17/2018/TT-BGTVT quy định quản lý và khai thác thông tin nhận dạng tự động của tàu thuyền. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018.


   Theo đó, quy định quản lý và khai thác thông tin nhận dạng tự động của tàu thuyền được quy định phải lắp đặt thiết bị AIS hoạt động trong vùng nước cảng biển, tuyến vận tải ven biển, tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo và vùng nước cảng, bến thủy nội địa, đường thủy nội địa nằm trong phạm vi thu nhận bản tin AIS của trạm bờ AIS.


   Chi tiết xem tại...
Chi tiết
 

Danh sách các phương tiện thủy nội địa đã hết hạn đăng kiểm đến ngày 28/02/2018

Thứ hai, 26 Tháng ba 2018 14:21 PDF.  Array In Array  Email

   Danh sách các phương tiện thủy nội địa đã hết hạn đăng kiểm đến ngày 28/02/2018. Trong đó:


   - Phương tiện thủy nội địa do Chi cục Đăng kiểm số 4 đăng kiểm: xem tại file V43_28022018.pdf


   - Phương tiện thủy nội địa do Trung tâm Đăng kiểm Đà Nẵng đăng kiểm: xem tại file S43_28002018.pdf


TTĐK XE CƠ GIỚI ĐÀ NẴNG

 

Thông báo về việc thực hiện công tác đăng kiểm phương tiện thủy nội địa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Thứ bảy, 10 Tháng ba 2018 08:57 PDF.  Array In Array  Email
   Thực hiện Công văn số 1291/ĐKVN-TS ngày 01/03/2018 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc đăng kiểm phương tiện thủy nội địa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Kể từ ngày 01/04/2018, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng (S43) sẽ tiếp tục thực hiện công tác đăng kiểm phương tiện thủy nội địa trên địa bàn thành phố phù hợp với quy định tại Thông tư số 48/2015/TT-BGTVT ngày 22/9/2015 của Bộ GTVT quy định về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa và các quy định khác có liên quan. Cụ thể:


   1. Đối tượng kiểm tra:


   Thực hiện kiểm tra và cấp giấy chứng nhận...
Chi tiết
 

Thông báo về việc hủy Giấy phép lái xe bị mất đã xin cấp lại năm 2018

Thứ ba, 06 Tháng ba 2018 16:53 PDF.  Array In Array  Email

   Căn cứ Khoản 4, Điều 36 Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe(GPLX) cơ giới đường bộ, Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng thông báo danh sách hủy GPLX năm 2018 như sau:


   - Tháng 01


   - Tháng 02


   - Tháng 03


   - Tháng 04


   - Tháng 05


   - Tháng 06


   - Tháng 07


   - Tháng 08


   - Tháng 09


   - Tháng 10


   - Tháng 11


   - Tháng 12


P. QLVTPTNL

 

Thông báo về việc hủy Giấy phép lái xe bị mất đã xin cấp lại năm 2017

Thứ ba, 06 Tháng ba 2018 16:25 PDF.  Array In Array  Email

   Căn cứ Khoản 4, Điều 36 Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe(GPLX) cơ giới đường bộ, Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng thông báo danh sách hủy GPLX năm 2017 như sau:


   - Tháng 9


   - Tháng 10


   - Tháng 11


   - Tháng 12


P. QLVTPTNL

 

Danh sách các phương tiện thuỷ nội địa đã hết hạn đăng kiểm đến ngày 31/01/2018

Thứ tư, 28 Tháng hai 2018 10:52 PDF.  Array In Array  Email

   Thông báo Danh sách các phương tiện thuỷ nội địa đã hết hạn đăng kiểm đến ngày 31/01/2018.


   - Phương tiện thủy nội địa do Chi cục Đăng kiểm số 4 đăng kiểm: Xem tại đây.


   - Phương tiện thủy nội địa do Trung tâm Đăng kiểm Đà Nẵng đăng kiểm: Xem tại đây.


TTĐK Xe Cơ giới Đà Nẵng

 

Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu thuộc đối tượng của Nghị định số 116/2017/NĐ-CP

Thứ tư, 28 Tháng hai 2018 07:47 PDF.  Array In Array  Email

   Ngày 10 tháng 01 năm 2018 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 03/2018/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu thuộc đối tượng của Nghị định số 116/2017/NĐ-CP. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2018.


   Chi tiết xem tại file đính kèm cuối bài viết.


P. QLVTPTNL

 

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan