Văn thư lưu trữ

Hướng dẫn về việc lập hồ sơ và giao nộp tài liệu giấy vào lưu trữ cơ quan và quản lý lưu trữ khi chia, tách, hợp nhất, sát nhập, giải thể cơ quan, đơn vị

Thứ ba, 11 Tháng mười hai 2018 08:24 Array In Array

   Hướng dẫn số 303/HĐ-SNV ngày 02/4/2018 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc lập hồ sơ và giao nộp tài liệu giấy vào lưu trữ cơ quan và Hướng dẫn số 413/HD-SNV ngày 01/06/2018 của Sở Nội vụ về việc quản lý lưu trữ khi chia, tách, hợp nhất, sát nhập, giải thể cơ quan, đơn vị;


   Chi tiết theo file đính kèm


VPS

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (303 HD.signed.signed (4).pdf)303 HD.signed.signed (4).pdf[HD số 303]1754 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (413 hd.signed (1).pdf)413 hd.signed (1).pdf[HD 413]313 Kb

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: