Văn thư lưu trữ

Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2017 của thành phố Đà Nẵng

Thứ năm, 12 Tháng giêng 2017 08:48 PDF.  Array In Array  Email

   Công văn số 88/SNV-CCVTLT ngày 11/01/2017 của Sở Nội Vụ về việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2017 của Sở Nội Vụ thành phố Đà Nẵng.


   Chi tiết xem tại đây.


VĂN PHÒNG SỞ

LogoDoiThoai.16.5.2019

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan