Tin Tức Sự Kiện

Phê duyệt kế hoạch phát triển mạng lưới đào tạo lái xe cơ giới trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025

Thứ hai, 28 Tháng mười 2019 09:58 PDF.  Array In Array  Email

   Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển về kinh tế xã hội, nhu cầu vận tải phục vụ sản xuất và nhu cầu sử dụng phương tiện cá nhân, gia đình của người dân trên địa bàn thành phố không ngừng tăng cao. Nhằm đánh giá thực trạng và đề xuất định hướng phát triển mạng lưới đào tạo lái xe đảm bảo yếu tố bền vững, đáp ứng nhu cầu học lái xe của người dân và yêu cầu quản lý Nhà nước, Sở Giao thông vận tải đã xây dựng và có Tờ trình số 3784/TTr-SGTVT ngày 20/8/2019 trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt “Kế hoạch phát triển mạng lưới đào tạo lái xe cơ giới đường bộ đến 2025” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng để có cơ sở triển khai thực hiện.


   Ngày 20/9/2019, UBND thành phố đã có Quyết định số 4233/QĐ-Ủy ban nhân dân phê duyệt Kế hoạch phát triển mạng lưới đào tạo lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn thành phố đến năm 2025. Theo quyết định này, đến cuối năm 2020, các cơ sở đào tạo lái xe hiện có đạt các tiêu chuẩn theo Đề án nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về chất lượng đào tạo, sát hạch lái xe ban hành kèm theo Quyết định số 2782/QĐ-BGTVT ngày 24/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Cho phép đầu tư mới đến 03 cơ sở đào tạo lái xe, tạo điều kiện cho mạng lưới đào tạo lái xe đáp ứng được nhu cầu học lái xe của người dân. Sân tập lái bố trí tại các quận: Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn và huyện Hòa Vang.


   Giai đoạn 2023-2025 - Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở đào tạo lái xe đầu tư nâng cấp, mở rộng quy mô, tăng cường năng lực, chất lượng đào tạo lái xe; Cho phép đầu tư thêm 03 cơ sở đào tạo lái xe (sân tập lái bố trí tại các quận: Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn và huyện Hòa Vang), tạo điều kiện cho mạng lưới đào tạo lái xe đáp ứng được nhu cầu học lái xe của người dân thành phố và vùng phụ cận.


   Về mô hình phát triển: Ngoài các quy định về điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật, sân bãi, đội ngũ giáo viên và xe tập lái tại Điều 5, Điều 6 và Điều 7 Nghị định số 65/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe và Nghị định 138/2018/NĐ-CP bổ sung, sửa đổi Nghị định số 65/2016/NĐ-CP; các quy định về nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch lái xe của cơ quan có thẩm quyền, các cơ sở đào tạo mới đầu tư phải đạt các tiêu chuẩn về chất lượng đội ngũ quản lý điều hành, đội ngũ giáo viên; xe tập lái và nơi tập kết xe tập lái; quy định về khu vực bố trí và diện tích sân học thực hành lái xe; Lưu lượng cấp phép đào tạo lần đầu phải từ 500 học viên trở lên đối với đào tạo lái xe hạng B1, B2 và từ 80 học viên trở lên đối với cơ sở có đào tạo lái xe hạng C theo Kế hoạch phát triển mạng lưới đào tạo lái xe cơ giới đường bộ đến năm 2025 đã được phê duyệt.


P. QLVTPTNL


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan