Tin Chất Lượng Công Trình

Báo cáo công tác đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng năm 2019

Thứ hai, 02 Tháng mười hai 2019 10:51 PDF.  Array In Array  Email

   1. Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TU ngày 01/11/2017 của Thành ủy Đà Nẵng và Kế hoạch số 10619/KH-UBND ngày 29/12/2017 của UBND Thành phố, Sở Giao thông vận tải đã triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến và ban hành 18 văn bản gửi đến các đơn vị tham gia xây dựng các công trình chuyên ngành giao thông về công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường.


   2. Kết quả thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TU ngày 01/11/2018 đến hết tháng 15/11/2019:


   Qua 01 năm triển khai, hầu hết các công trình đang triển khai thi công xây dựng tuân thủ các quy định không xảy ra sự cố về an toàn. Thông qua công tác kiểm tra kết quả nghiệm thu, hầu hết các chủ đầu tư đều có biện pháp tuân thủ các quy định an toàn lao động, vệ sinh môi trường công trình cụ thể:


   - Đảm bảo việc thành lập, bố trí hệ thống tổ chức quản lý công tác an toàn lao động theo quy định.


   - Đảm bảo việc lập và chấp thuận kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.


   - Đảm bảo việc tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng về an toàn lao động trong thi công xây dựng.


   - Đảm bảo quản lý máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng.


   - Đối với công tác tuần tra, bảo vệ và bảo dưỡng thường xuyên các công trình hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, công tác sửa chữa hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, Công ty Quản lý cầu đường luôn thực hiện đảm bảo an toàn lao động theo đúng quy định của Nhà nước và yêu cầu của chủ đầu tư.


   3. Đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TU ngày 01/11/2017: Hầu hết các đơn vị đều có nhận thức khá tốt các quy định an toàn lao động, vệ sinh môi trường, tổ chức triển khai thực hiện theo đúng giấy phép thi công, đảm bảo giao thông, an toàn lao động.


P. QLCL


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan