Tin Chất Lượng Công Trình

Thông tư số 07/2019/TT-BXD ngày 07/11/2019 Sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây

Thứ năm, 28 Tháng mười một 2019 14:48 PDF.  Array In Array  Email

   Ngày 07/11/2019 Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BXD Sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.


   Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020.


   Chi tiết nội dung theo file đính kèm.

 
P. QLCL

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (BXD_07-2019-TT-BXD_07112019 dieu chinh bo sung TT03-2016-TT-BXD (1).pdf)BXD_07-2019-TT-BXD_07112019 dieu chinh bo sung TT03-2016-TT-BXD (1).pdf[Thông tư 07 năm 2019]5688 Kb

CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan