Tin Chất Lượng Công Trình

Thông tư mới Quy định về giám sát, quản lý chất lượng các công trình được đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư

Thứ năm, 28 Tháng mười một 2019 14:45 PDF.  Array In Array  Email

   Ngày 11/11/2019 Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 08/2019/TT-BXD Quy định về giám sát, quản lý chất lượng các công trình được đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư.

   Thông tư quy định chi tiết nội dung về giám sát, quản lý chất lượng công trình xây dựng theo loại Hợp đồng quy định tại các khoản 3,4,5,6,7,8 và 10 Điều 3 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP.

   Thông tư này áp dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cơ quan được ủy quyền theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị định 63/2018/NĐ-CP, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án (sau đây gọi chung là nhà đầu tư) và cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc đầu tư xây dựng công trình theo hình thức đối tác công tư.

   Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020.

   Chi tiết nội dung theo file đính kèm.

P. QLCL

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (BXD_08-2019-TT-BXD_11112019 ve QLCL du an PPP (1).pdf)BXD_08-2019-TT-BXD_11112019 ve QLCL du an PPP (1).pdf[Thông tư 08 năm 2019]4677 Kb

CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan