Tin Chất Lượng Công Trình

Liên quan đến điều chỉnh hồ sơ thiết kế, dự toán công trình Cải tạo, nâng cấp đường Trương Định

Thứ bảy, 16 Tháng mười một 2019 09:33 PDF.  Array In Array  Email

   Ngày 08/10/2019, UBND thành phố có Công văn số 6826/UBND-SGTVT về việc liên quan đến điều chỉnh hồ sơ thiết kế, dự toán công trình Cải tạo, nâng cấp đường Trương Định. Trong đó, Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến như sau:


   1. Cho phép điều chỉnh hồ sơ theo đề nghị của Sở Giao thông Vận tải tại Công văn số 4289/SGTVT-QLCL ngày 26/9/2019, cụ thể:


   - Nâng cao độ mặt đường tại cọc 29 lý trình Km0+186,87 từ cao độ 3,41 thành 3,71 và vuốt dốc về nút T10 cao độ 3,12 để phù hợp với cao độ các công trình 2 bên (UBND phường Mân Thái, Công an phương Mân Thái và nhà dân).


   - Không bố trí mương dọc tại các lý trình: Km0+92-Km0+102, Km0+114-Km0+123 (bên phải tuyến), Km0+1,00 – Km0+30,0 (bên trái) để tránh cống trạng hiện trạng; di dời các hố ga 19P về vị trí lý trình


   Km0+92, hố ga 21P về Km0+123, bổ sung 2 hố ga 15T và 16T để thu nước mặt đường, đấu nối trực tiếp vào cống hiện trạng B2500x1400;


   - Tận dụng cống qua đường B1000 bổ sung mương B1000 từ hố ga KN2 đến hố ga làm mới để tiết kiệm kinh phí.


   - Bổ sung mương thoát nước đấu nối tại các kiệt, hẻm hiện trạng vào hệ thống thoát nước dọc đường Trương Định để đảm bảo thoát nước và khớp nối đồng bộ.

   - Bổ sung khối lượng chống vách thi công đoạn mương dọc B1000 từ hố ga HG9T - HG13T (khoảng 83m) để đảm bảo việc đi lại và an toàn nhân dân.


   - Kinh phí điều chỉnh, bổ sung không quá 56.044.000 đồng.


   (Sử dụng từ nguồn dự phòng phí của công trình)


   2. Giao Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT:


   - Tổ chức triển khai thực hiện thủ tục đầu tư theo đúng quy định hiện hành;


   - Tăng cường công tác quản lý chất lượng trên công trường, đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông trong suốt quá trình triển khai dự án.


P. QLCL


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan