Tin Chất Lượng Công Trình

Phương án đầu tư xây dựng nút giao đường ĐH2 và đường Bà Nà – Suối Mơ thuộc công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường ĐH2 (Hòa Nhơn đi Hòa Sơn)

Thứ bảy, 16 Tháng mười một 2019 09:18 PDF.  Array In Array  Email

   Ngày 21/10/2019, UBND thành phố có Công văn số 7106/UBND-SGTVT về việc phương án đầu tư xây dựng nút giao đường ĐH2 và đường Bà Nà – Suối Mơ thuộc công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường ĐH2 (Hòa Nhơn đi Hòa Sơn). Trong đó Chủ tịch UBND thành phố đồng ý chủ trương theo đề nghị của Sở Giao thông Vận tải tại Công văn số 4455/SGTVT-QLCL ngày 07/10/2019, cụ thể:


   1. Cho phép lập quy hoạch nút giao giữa đường ĐH2 với đường Bà Nà – Suối Mơ theo phương án nút giao trực thông khác mức (tuyến đường ĐH2 vượt đường Bà Nà – Suối Mơ bằng cầu vượt) nhằm tăng khả năng thông hành, đảm bảo an toàn giao thông trong tương lai.


   - Trong giai đoạn đầu, do lưu lượng giao thông trên tuyến chưa cao, thống nhất triển khai đầu tư xây dựng nút giao dạng cùng mức, bố trí đèn tín hiệu giao thông xanh - đỏ - vàng kết hợp bố trí các nhánh rẽ phải với kinh phí thực hiện không quá 6,241 tỷ đồng lấy từ nguồn kinh phí dự phòng dự án phát triển bền vững;


   - Xem xét đầu tư xây dựng hoàn chỉnh nút giao theo quy hoạch được duyệt khi lưu lượng giao thông qua nút lớn.


   2. Tổ chức triển khai thực hiện:


   a) Giao Ban QL các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên phối hợp đơn vị Tư vấn lập quy hoạch ranh giới sử dụng đất nút giao đường ĐH2 với đường Bà Nà – Suối Mơ theo nội dung thống nhất tại Khoản 1 nêu trên; đồng thời khẩn trương triển khai lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công nút giao theo phương án cùng mức, bố trí đèn tín hiệu giao thông xanh - đỏ - vàng kết hợp bố trí các nhánh rẽ phải (giai đoạn trước mắt) gửi cấp có thẩm quyền thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt.


   b) Giao Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Hòa Vang và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, quản lý xây dựng nút giao theo quy hoạch được duyệt.


P. QLCL


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan