Tin Chất Lượng Công Trình

Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 38/2017/TT-BGTVT ngày 01/11/2017

Thứ ba, 12 Tháng mười hai 2017 17:03 PDF.  Array In Array  Email

   Ngày 01/11/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 38/2017/TT-BGTVT ngày 01/11/2017 để Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2014/TT- BGTVT ngày 08/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì công trình đường bộ sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương.


   Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/12/2017.


   Chi tiết xem tại file đính kèm cuối bài viết.


P. QLCLCTGT

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (TT 38_2017_TT-BGTVT.pdf)TT 38_2017_TT-BGTVT.pdf[Thông tư 38 năm 2017]1072 Kb

CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.16.5.2019

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan