Tin Chất Lượng Công Trình

Tăng cường công tác quản lý đối với các tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng mang mã số LAS-XD do Bộ Giao thông Vận tải quản lý

Thứ hai, 30 Tháng mười 2017 14:37 PDF.  Array In Array  Email

   Ngày 12/10/2017 Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã ban hành Công văn số 11574/BGTVT-KHCN về việc tăng cường công tác quản lý đối với các tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng mang mã số LAS-XD do Bộ GTVT quản lý.


   Trong Công văn 11574/BGTVT-KHCN Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu:


   1. Vụ Khoa học Công nghệ


   - Tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất các tổ chức hoạt động thí nghiệm mang mã số LAS-XD do Bộ GTVT quản lý theo quy định tại Nghị định số 62/2016/NĐ-CP và Thông tư số 06/2017/TT-BXD.


   - Phối hợp với Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông tổ chức kiểm tra các trạm thí nghiệm hiện trường, điều kiện năng lực đối với các tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tham gia hoạt động thí nghiệm tại các dự án xây dựng công trình giao thông.


   - Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao trong Quyết định số 1366/QĐ-BGTVT ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ GTVT.


   2. Các Chủ đầu tư, các Ban Quản lý dự án


   - Chỉ đạo kiểm tra, xác nhận sự phù hợp về năng lực của các trạm thí nghiệm hiện trường khi tham gia thực hiện dự án theo quy định tại Thông tư số 06/2017/TT-BXD.


   - Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực, điều kiện hoạt động của các trạm thí nghiệm hiện trường nhằm nâng cao chất lượng công tác thí nghiệm của dự án.


   3. Các Tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng mang mã số LAS-XD do Bộ GTVT quản lý


   - Nghiêm túc thực hiện các hoạt động thí nghiệm theo đúng phạm vi được cấp trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động (hoặc Quyết định công nhận năng lực). Kiểm soát chặt chẽ quá trình thí nghiệm, cung cấp các số liệu thí nghiệm trung thực, khách quan.


   - Nghiêm túc thực hiện rà soát, bổ sung, hoàn thiện các điều kiện đối với tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng và các quy định về trạm thí nghiệm hiện trường được quy định tại Nghị định số 62/2016/NĐ-CP và Thông tư số 06/2017/TT-BXD theo nội dung tại văn bản số 6929/BGTVT-KHCN ngày 27/6/2017 của Bộ GTVT.


   - Khẩn trương triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống tổ chức, quản lý chất lượng và kỹ thuật đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025:2007 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2005.


   - Cập nhật thông tin phòng thí nghiệm do mình quản lý vào hệ thống quản lý trực tuyến tại địa chỉ http://las.xaydung.gov.vn.


P. QLCLCTGT


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.16.5.2019

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan