Tin Chất Lượng Công Trình

Góp ý về hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ngàng xây dựng

Thứ hai, 17 Tháng bảy 2017 08:07 PDF.  Array In Array  Email

   Sở Giao thông Vận tải vừa có công văn số 3154/SGTVT-QLCL gửi Sở Xây dựng góp ý về hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ngành Xây dựng. Trong văn bản đã nêu một số bất cập trong hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn ngành Xây dựng hiện nay. Theo Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 và Nghị định số 67/2009/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, thì phải chuyển đổi hệ thống các tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành bắt buộc áp dụng thành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2011, tuy nhiên đến nay vẫn đạt yêu cầu.


   Nội dung quy chuẩn, tiêu chuẩn chậm đổi mới, chưa theo kịp với yêu cầu thực tế; một số nội dung chưa thể áp dụng trong điều kiện kinh tế - kỹ thuật hiện tại. Nội dung các tiêu chuẩn do các bộ chuyên ngành khác nhau (như ngành Xây dựng, Giao thông) biên soạn cùng một nội dung nhưng có sự chồng chéo, thiếu đồng bộ. Nhiều nội dung liên quan đến công tác quản lý chất lượng các hạng mục công trình xây dựng còn thiếu như: chống thấm hầm, gối cầu đặc biệt, màng chống thấm mặt cầu, lưới chắn rác hệ thống thoát nước..., các loại vật liệu composite, gang, …; mặc dù các hạng mục này đã được áp dụng khá phổ biến trong công tác xây dựng.


   Trong nhiều trường hợp, các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng không biết về sự tồn tại của một số quy chuẩn, tiêu chuẩn mới ban hành, do thiếu thông tin, các ấn phẩm phát hành không kịp thời, không được phổ biến, tập huấn.


   Sở Giao thông Vận tải cũng đã đề xuất Sở Xây dựng tổng hợp, kiến nghị Bộ Xây dựng cần tiếp tục đẩy mạnh việc chuyển đổi các tiêu chuẩn ngành (TCN), tiêu chuẩn xây dựng (TCXD), tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam (TCXDVN) thành tiêu chuẩn quốc gia theo Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11. Trong đó cần chú trọng một số nội dung:


   - Tiêu chuẩn nào còn phù hợp thì biên tập lại nội dung và cách trình bày; tiêu chuẩn nào không còn phù hợp thì hủy bỏ và thay thế; một số tiêu chuẩn cần được soát xét, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu mới.


   - Xem xét sửa đổi, điều chỉnh về thuật ngữ, định nghĩa, bản vẽ và những vấn đề chung trong xây dựng cho thống nhất trên cơ sở phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế và kế thừa các kết quả nghiên cứu, tham khảo hệ thống tiêu chuẩn các nước phát triển.


   Đồng thời rà soát, bổ sung các tiêu chuẩn còn thiếu có liên quan đến các loại vật liệu được sử dụng khá phổ biến trong trong lĩnh vực xây dựng hiện nay như đã nêu trên.


   Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh việc đảm bảo thông tin trong lĩnh vực tiêu chuẩn hoá, nâng cao hiệu quả của hoạt động xuất bản, phổ biến và thông tin tiêu chuẩn, tạo điều kiện thuận lợi để các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng đều tiếp cận được với hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn thông qua các phương pháp trợ giúp hữu hiệu.


P. QLCLCTGT


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

DoiThoai25072018

Banner 70ChuTichHoChiMinhKeuGoiThiDuaAiQuoc

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner QuangBaDuLichHaLong07042018

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

Banner PCI 2017

homthu

bannerxebus

banner

button khaosat  

da nang 20 nam truc thuoc trung uong

Video clip

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan

tiep cong dan

baochi

tracuu

logo2017 VanHoaVanMInhDothi

Banner 1Cua

12.BANNER KeKhaiGia