Tin Chất Lượng Công Trình

Thông báo đóng hầm Hải Vân 1 phục vụ thi công nổ mìn mở rộng hầm Hải Vân 2

Thứ tư, 05 Tháng bảy 2017 16:21 Array In Array

   Ngày 03 tháng 7 năm 2017 Ban Quản lý dự án hầm đường bộ Hải Vân đã có thông báo về việc đóng hầm Hải Vân 1 để phục vụ thi công nổ mìn mở rộng hầm Hải Vân 2 tại Công văn số 451/2017/BQL.HV.


   Theo nội dung của công văn, Bộ Giao thông Vận tải cho phép đóng hầm Hải Vân lần 2 (thời gian 30 phút) từ 13h15 đến 13h45 hàng ngày bắt đầu từ ngày 11 tháng 7 năm 2017 để thi công nổ mình mở rộng hần Hải Vân 2. Liên quan đến tổ chức giao thông tại khu vực này, Sở Giao thông Vận tải sẽ phối hợp với Ban Quản lý dự án 85, Công ty Cổ phần Đèo Cả (Chủ đầu tư) để tổ chức phân luồng cho các phương tiện tham gia lưu thông qua hầm Hải Vân nhằm tránh để xảy ra ùn tắc, gây mất an toàn giao thông.


   Nay Sở Giao thông Vận tải thông báo đến các cơ quan, đơn vị và các cá nhân để biết và chú ý khi lưu thông qua hầm Hải Vân.


   Chi tiết thông báo xin xem tại đây.


P. QLCLCTGT


CÁC BÀI VIẾT KHÁC: