Tin Chất Lượng Công Trình

Công bố kết quả thực hiện năm 2016 của nhà thầu xây lắp tham gia các dự án xây dựng giao thông sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quyết định đầu tư

Thứ hai, 19 Tháng sáu 2017 09:34 PDF.  Array In Array  Email

   Ngày 01 tháng 6 năm 2017 Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã ký ban hành Quyết định số 1614/QĐ-BGTVT về việc công bố kết quả thực hiện năm 2016 của nhà thầu xây lắp tham gia các dự án xây dựng giao thông sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quyết định đầu tư.


   Quyết định này công bố danh sách gồm 474 đơn vị nhà thầu xây lắp tham gia các dự án xây dựng giao thông nêu trên. Trong đó có 453 nhà thầu xây lắp đáp ứng yêu cầu, chiếm tỷ lệ 95,6% và 21 nhà thầu xây lắp có mức độ đáp ứng trung bình, chiếm tỷ lệ 4,4%.


   Trong Quyết định số 1614/QĐ-BGTVT, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu các Tổng cục, Cục Quản lý chuyên ngành, Ban Quản lý dự án, Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tổ chức thực hiện việc đánh giá nhà thầu xây lắp và gửi về Bộ Giao thông Vận tải trước ngày 20 tháng 12 hàng năm để tổng hợp.


   Kết quả đánh giá việc thực hiện của nhà thầu xây lắp là một trong các thông tin để tham khảo xem xét trong quá trình lựa chọn nhà thầu xây lắp đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quyết định đầu tư để đảm bảo tuân thủ đings quy định của pháp luật về đấu thầu.


   Chi tiết thông báo xin xem file đính kèm.


Lê Văn Dũng – Phòng QLCL

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (6719.pdf)Quyết định 1614/QĐ-BGTVT[ ]645 Kb

CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.16.5.2019

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan