Tin Chất Lượng Công Trình

26 Nhà Thầu bị Bộ GTVT đánh giá là chưa đáp ứng yêu cầu

Chủ nhật, 15 Tháng năm 2016 07:46 Array In Array

   Ngày 13/5/2016, Bộ GTVT ban hành Quyết định số 1483/QĐ-BGTVT công bố kết quả thực hiện của nhà thầu xây lắp tham gia các dự án xây dựng giao thông sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ này quyết định đầu tư. Theo bảng đánh giá xếp hạng của 480 nhà thầu xây lắp thì có 26 nhà thầu bị Bộ GTVT đánh giá là chưa đáp ứng yêu cầu, 48 nhà thầu trung bình và 406 nhà thầu đáp ứng yêu cầu.


   Việc xếp hạng các nhà thầu xây lắp “chưa đáp ứng yêu cầu” theo thứ tự “số vi phạm” từ nhiều đến ít; trường hợp có cùng số “vi phạm” xếp theo thứ tự số “lỗi” từ nhiều đến ít; trường hợp có cùng số “lỗi”, “vi phạm” sẽ xếp theo thứ tự số gói thầu thực hiện năm 2015 từ ít đến nhiều. Những nhà thầu bị liệt vào danh sách chưa đáp ứng yêu cầu của Bộ GTVT đã có nhiều hơn 6 lỗi/1 gói thầu hoặc có tổng số lỗi ít nhất là 21 trên tổng các gói thầu tham gia hoặc có từ 1 vi phạm trong các gói thầu.


   Kết quả đánh giá việc thực hiện của nhà thầu xây lắp nói trên là một trong các thông tin để tham khảo xem xét trong quá trình lựa chọn nhà thầu xây lắp đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ GTVT quyết định đầu tư, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật về đấu thầu. Công việc đánh giá, “xếp loại” các nhà thầu xây lắp, tư vấn được Bộ GTVT tiến hành thường niên. Các tiêu chí đánh giá nhà thầu xây lắp mà Bộ GTVT đưa ra đều dựa trên những diễn biến thực tế trên công trường như việc huy động tài chính, máy móc thực tế; khả năng đáp ứng yêu cầu tiến độ tổng thể và chi tiết; yêu cầu về chất lượng, an toàn lao động; giải quyết các thủ tục thanh toán, nghiệm thu; thực hiện trách nhiệm bảo hành công trình.

   Danh Tính các nhà thầu chưa đạt yêu cầu: Tải về

Mai Khanh


CÁC BÀI VIẾT KHÁC: