Tin Chất Lượng Công Trình

Thông báo tạm thời hướng dẫn Quy trình kiểm tra công tác quản lý chất lượng đối với các công trình giao thông

Thứ ba, 23 Tháng hai 2016 15:27 PDF.  Array In Array  Email

   Sở Giao thông vận tải vừa có văn bản gửi Chủ đầu tư các dự án giao thông trên địa bàn TP Đà Nẵng; Các Ban QLDA điều hành các dự án do Sở GTVT quản lý và Công ty Quản lý Cầu đường tạm thời hướng dẫn Quy trình kiểm tra công tác quản lý chất lượng đối với các công trình giao thông.


   Theo đó, Trong thời gian chờ Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ, Sở Giao thông vận tải tạm thời hướng dẫn Quy trình kiểm tra công tác quản lý chất lượng đối với các công trình giao thông do Sở Giao thông vận tải quản lý. Quy trình trên sẽ được bãi bỏ sau khi có Thông tư hướng dẫn chi tiết do Bộ Xây dựng ban hành.


    Nội dung hướng dẫn:

    File dbf:   Tải về

    File doc: Tải về


   Đề nghị các Ban QLDA, các đơn vị được uỷ quyền điều hành các dự án do Sở Giao thông vận tải quản lý và các phòng chuyên môn có liên quan triển khai thực hiện.


Nguyễn Đặng Thành Sơn


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan