Tin Chất Lượng Công Trình

7,8% nhà thầu tham gia dự án giao thông vốn Nhà nước chưa đáp ứng yêu cầu

Thứ hai, 12 Tháng mười 2015 16:59 PDF.  Array In Array  Email

   Qua đánh giá của Bộ GTVT, không có nhà thầu xây lắp nào đáp ứng vượt yêu cầu ; có 444 nhà thầu (chiếm 86%) đáp ứng yêu cầu đề ra.
  

NhaThauThamGiaDuAnGiaoThong

   Mới đây, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông đã ký Quyết định số 3144/QĐ-BGTVT về việc điều chỉnh, bổ sung kết quả thực hiện năm 2014 của Nhà thầu xây lắp tham gia các dự án xây dựng giao thông sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Bộ trưởng Bộ GTVT quyết định đầu tư.


   Theo Quyết định 3144, điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1450/QĐ-BGTVT, Bộ GTVT đã công bố mức độ đáp ứng yêu cầu xây lắp các Dự án giao thông sử dụng vốn ngân sách Nhà nước của 516 đơn vị. Qua đánh giá của Bộ GTVT, không có nhà thầu xây lắp nào đáp ứng vượt yêu cầu; có 444 nhà thầu (chiếm 86%) đáp ứng yêu cầu đề ra.


   Đáng chú ý, số lượng nhà thầu chưa đáp ứng yêu cầu nhiều hơn số nhà thầu đáp ứng yêu cầu ở mức trung bình. Cụ thể, có 40 nhà thầu xây lắp chưa đáp ứng yêu cầu, chiếm 7,8%; 32 nhà thầu xây lắp trung bình, chiếm 6,2% . Trong số 40 nhà thầu chưa đáp ứng yêu cầu có cả đơn vị nước ngoài đang tham gia thực hiện các công trình giao thông ở Việt Nam như Công ty TNHH Kỹ thuật và Xây dựng Lotte – Hàn Quốc, Liên danh nhà thầu Namkwang – Sampyo.


   Cũng theo Quyết định 3144, Bộ GTVT đã đánh giá bổ sung, điều chỉnh so với Quyết định số 1450/QĐ-BGTVT với 4 đơn vị, gồm: Công ty cổ phần Xây dựng và thương mại 343; Công ty CP Việt Ren; Công ty CP Đầu tư và phát triển Dự án hạ tầng Thái Bình Dương; Công ty CP Nam Tân. Kết quả điều chỉnh tại Quyết định này cho thấy 2 nhà thầu đáp ứng yêu cầu và 2 nhà thầu ở mức trung bình.


   Cùng với việc ban hành Quyết định, Bộ GTVT cũng công khai danh sách toàn bộ 516 nhà thầu, nằm trong 3 cột mục đáp ứng yêu cầu, nhà thầu trung bình, nhà thầu chưa đáp ứng yêu cầu.


Theo dailo.vn


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan