Góp ý dự thảo

1.  Góp ý dự thảo đề xuất ban hành Nghị quyết về các cơ chế, chính sách để khuyến khích đầu tư xây dựng các bãi đỗ xe công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
2.  Góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Trật tự, an toàn giao thông Đường bộ
3.  Mời góp ý Dự thảo sửa đổi Quy chế phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt giữa Bộ GTVT và UBND thành phố
4.  Góp ý dự thảo Thông tư quy định về đường ngang đường sắt và cấp giấy phép xây dựng công trình trong phạm vi đất dành cho đường sắt
5.  Mời góp ý Dự thảo Thông tư quy định về giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắt
6.  Mời góp ý Dự thảo TCVN Tiêu chuẩn phân cấp kỹ thuật đường thủy nội địa
7.  Mời góp ý Thông tư quy định về kết nối tín hiệu đèn giao thông đường bộ với tín hiệu đèn trên đường bộ tại đường ngang; cung cấp thông tin hỗ trợ cảnh giới tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt
8.  Mời góp ý Dự thảo Thông tư (lần 1) quy định về giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắt
9.  Góp ý dự thảo lần một Thông tư quy định về đường ngang đường sắt và cấp giấy phép xây dựng công trình trong phạm vi đất dành cho đường sắt
10.  Góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đường sắt và dự thảo Nghị định quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan